Kitab-Kitab Karangan Ahmad Bin Hambal

Advertisement
Sahabat Mutiara Putih kali ini saya akan share sedikit tentang Kitab-Kitab karangan Bin Ibnu Hambal.
Bin Ibnu Hambal tidak mengarang selain dari hadits dan sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadits-hadits Rasulullah SAW. Sehinggaa surat atau risalahnya pun juga dengan pembicaraan yang sama (sebagaimana kita telah lihat sebagian darinya). Kesemuanya berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran atau percakapan-percakapan Rasulullah juga sahabat-sahabatnya, dan percakapan sahabat adalah dinamakan "Atsarus-Sahabah".
Kitabnya yang termasyhur sekali ialah "Al-Masnad" yang mana beliau menghimpun di dalamnya beberapa banyak hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau mulai menyusun kitab tersebut pada tahun 180 Hijriah dan dijadikan kitabnya Al-Masnad sebagai panutan atau imam.

Apabila ada perselisihan di kalangan orang banyak tentang hadits Rasulullah mereka merujukkan kepada kitab tersebut, beliau berkata: Jika ada sesuatu perselisihan atau pertentangan tentang hadits hendaklah kamu kembali kepada "Al-Masnad". Jika kamu dapatinya ia adalah hujjah dan sekiranya tidak ada maka ia tidak menjadi hujjah.
Ahmad bin Hambal banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan menghimpun hadits-hadits dari perawi-perawi hadits yang dipercayai. Penumpuannya adalah dengan penuh tenaga. Pada permulaannya beliau menulis hadits yang didengar atas sehelai kertas yang berlainan, kemudian beliau menghimpunnya. Sesudah itu direncanakan kepada keluarganya supaya ditulisnya. Beliau bacakan kepada siapa saja yang ditemuinya, tetapi sayang beliau meninggal dunia sebelum kitabnya siap disusun atau diatur.
Ibnu Hambal memuatkan kedalam kitabnya "Al-Masnad" empat puluh ribu hadits. Beliau telah memilihnya dari tujuh ratus ribu hadits. Anaknya yang bernama Abdullah meriwayatkan hadits dari kitab Al-Masnad seterusnya beliau menyiarkannya kepada seluruh manusia. Sementara Yahya bin Mandah juga telah mengarang sebuah kitab tentang Al-Masnad yang diberi nama "Al-Madkhal ilal Masnad".
Di antara kitabnya juga ialah kitab "Az-Zuhd " kitab ini membicarakan tentang zuhud Nabi-nabi, sahabat, dan khalifah dan juga sebagian dari imam-imam yang berdasarkan kepada hadits, atsar dan akbar-akbar. Di antaranya ialah kitab "As-Salah", adalah sebuah kitab yang kecil yang dikeluarkan bersama-sama kitab yang lain.
Advertisement